top of page

siedziba podkarpacka we wsi Krzemienica, w Gminie Czarna, w powiecie łańcuckim powstała w ramach operacji

"Utworzenie pracowni architektonicznej specjalizującej się w projektowaniu budynków w technologii SCS",

mającej na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD Eurogalicja, 

finansowanej przy udziale środków pochodzących z

"Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie",  

w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

bottom of page